GravityZone-in-a-Box

Bitdefender-GravityZone-in-a-Box-F81bpu

Przy coraz większej ilości wirtualnych serwerów, które mają zapewnić efektywność operacyjną, GravityZone-in-a-box jest najlepszym produktem ochronnym dla małych i średnich firm, gdyż:

Jest dedykowanym rozwiązaniem do ochrony środowisk wirtualnych – GravityZone-in-a-box rozwiązuje wszystkie problemy z wydajnością i nieefektywnością w punktach wspólnych dla zabezpieczeń środowisk wirtualnych (powielane skanowanie, opóźnienia rozruchu itp.).

Zunifikowana platforma do ochrony wszystkich punktów końcowych firmy – serwerów wirtualnych, serwerów fizycznych, komputerów oraz tabletów i smartfonów z systemem Android.

Technologia Plug-and-Play – wystarczy załadować obraz maszyny wirtualnej GravityZone-in-a-box do Microsoft Active Directory, VMware vCenter lub Citrix XenServer. Nie trzeba spędzać godzin na konfigurowaniu baz danych i innych komponentów antywirusa.

Wirtualizacja przyniosła ze sobą pewne problemy. Standardowe oprogramowanie anty-malware okazało się czynnikiem tworzącym więcej problemów i zajmującym czas administratorów IT. GravityZone-in-a-box przynosi bezpieczeństwo i zoptymalizowaną wydajność, gdy ochrania wirtualne stacje końcowe uruchomione na platformach CItrix, VMware lub Microsoft. GravityZone-in-a-box uzyskał certyfikat CItrix Ready dla VDI-in-a-box. Dzięki temu jest łatwy do wdrożenia i zarządzania oraz rozwiązuje wszystkie problemy z wydajnością przy zabezpieczaniu środowisk wirtualnych.
Prezentacja
W szybko zmieniającym się środowisku możliwość łatwego zintegrowania zarządzania wszystkimi punktami końcowymi w jednej konsoli robi różnicę. Dwie tendencje miały znaczący wpływ na pracę administratorów IT: wirtualizacja i BYOD. GravityZone in-a-box pozwala zarządzać wszystkim z jednej konsoli.

GravityZone in-a-box wykorzystuje najnowszą architekturę i funkcjonalność, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne poprzez ujednolicenie ochrony wszystkich wirtualnych, fizycznych i mobilnych punktów końcowych. Czas spędzony nad zarządzaniem bezpieczeństwem został zmniejszony dzięki integracji z VMware vCenter, CItrix XenServer i Microsoft Avtive Directory.

Certyfikat bezpieczeństwa dla VDI-in-a-Box
Część GravityZone-in-a-Box, zabezpieczenia dla środowisk zwirtualizowanych uzyskał certyfikat Citrix VDI-in-a-Box. Na podstawie rygorystycznych testów, certyfikacja oznacza, że GZiaB gwarantuje dobrą pracę i zapewnia niezawodne rozwiązanie bezpieczeństwa dla środowiska Citrix.

File not found.